Söka på Google med VPN påslagen ger captcha

Söker efter N H Ö P på Google med VPN påslagen. Får detta svar: “Vårt system har upptäckt ovanlig trafik från ditt nätverk.”

sök nhöp

Samma sökning i Duck Duck Go fungerar bra. När jag kopplar bort mig från VPN svarar även Google på sökningen.

Advertisements